Αρχαιολογικό Μουσείο Κισσάμου

Το αρχαιολογικό μουσείο Κισσάμου ιδρύθηκε το 2005 και στεγάζεται στο βενετο – τουρκικό μνημείο που είναι γνωστό ως Διοικητήριο (“Αρχηγείο”). Τα εκθέματά του παρέχουν μια διαχρονική εικόνα της ιστορίας της περιοχής από την προϊστορία έως την ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Η έκθεση χωρίζεται σε τμήματα που βασίζονται σε χρονολογικά και τοπικά κριτήρια και καλύπτει το έδαφος και τον πρώτο όροφο του κτηρίου.

περισσότερα:
http://www.cretanbeaches.com/en/history-of-crete/museums/archaeological-museums-and-collections/archaeological-museum-of-kissamos
http://phalasarna.weebly.com